The track
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
is used with tracks
00:00tangoQuinteto Don PanchoViento en popa1937infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoAlma en pena1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa viruta1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLoca1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoDuelo criollo1939infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl Garrón1938infoclipuses
00:00tangoQuinteto Don PanchoDon Esteban1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa clavada1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl flete1939infoclipuses
in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoViento en popa1937infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoAlma en pena1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
00:00tangoQuinteto Don PanchoLoca1938infouses
used in sets
2019-02-17 Wood Farm, Bawdeswelllist
2018-08-02 Chris & Lizzie mini-milonga, Cambridgelist
2017-08-05 Milonga Pasional, Cambridgelist
2016-03-12 Leigh Tango, Leigh-on-Sealist
2015-06-28 Tango de Salon, Watfordlist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoViento en popa1937infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoAlma en pena1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa viruta1938infouses
used in sets
2019-07-14 Wood Farm, Bawdeswelllist
2018-03-24 Milonga Pasional, Cambridgelist
2015-02-07 Milonga Pasional, Cambridgelist
2014-04-13 Milonga del Corazón, Itchen Abbaslist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoViento en popa1937infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
00:00tangoQuinteto Don PanchoLoca1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa viruta1938infouses
used in sets
2019-04-13 Milonga Pasional, Cambridgelist
2014-12-27 Kijutango, Brightonlist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoDon Esteban1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl Garrón1938infoclipuses
00:00tangoQuinteto Don PanchoDuelo criollo1939infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
used in sets
2016-12-01 Milonga de Barrio, Ipswichlist
2015-12-27 Kijutango, Brightonlist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl Garrón1938infoclipuses
00:00tangoQuinteto Don PanchoDuelo criollo1939infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa clavada1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
used in set
2018-11-19 Chris & Lizzie mini-milonga, Cambridgelist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoDuelo criollo1939infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoDon Esteban1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl Garrón1938infoclipuses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
used in set
2018-10-18 Chris & Lizzie mini-milonga, Cambridgelist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
00:00tangoQuinteto Don PanchoViento en popa1937infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoAlma en pena1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa viruta1938infouses
used in set
2015-09-13 Tangueando Practicando, Cambridgelist
and in tanda
00:00tangoQuinteto Don PanchoDuelo criollo1939infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoEl flete1939infoclipuses
00:00tangoQuinteto Don PanchoLa clavada1938infouses
00:00tangoQuinteto Don PanchoGloria1939infoclip
used in set
2013-12-28 Thames Valley Tango, Etonlist